Guru, je pravděpodobné, že duše, která se projevuje pomocí nějakého umění, jako třeba hudbou, bude pokračovat i v budoucích inkarnacích?

Sri Chinmoy: Pokud duše nedokončila svůj úkol, může pokračovat v dalších inkarnacích. Na druhou stranu může duše cítit, že není nezbytné tento úkol dokončit. Může chtít pokračovat v jiném povolání, vstoupit do jiného oboru. Řekněme, že nějaká duše si v minulé inkarnaci vzala určité tělo a stala se lékařem, ale v této podobě cítila, že nedokončila svůj úkol, nenaučila se všechno. Jestliže má stále tuto touhu, může pokračovat jako lékař i v následující inkarnaci. Naproti tomu může být frustrovaná ze své současné lékařské inkarnace a může mít pocit, že už to stačí. V takovém případě nemusí dokončit tuto cestu v následující inkarnaci. Může si přát být něčím jiným, budovat naprosto odlišnou kariéru. Duše může pokračovat v témže oboru a dovolit tělu, vitálnu a mysli usilovat o ještě větší dokonalost, nebo si duše může pomyslet, že to není potřeba. Duše může říci: „Nechci dosáhnout v tomto oboru dokonalosti nebo uspokojení, chci zcela změnit obor.“ Záleží na vůli duše, jestli bude pokračovat, nebo nikoli.