Může duše obývat dvě těla zároveň nebo mít paralelní životy?

Sri Chinmoy: Duše je jedinečná. Uvnitř každého těla přebývá jedna duše. Duše má patřičnou schopnost vzít část sama sebe, vystoupit z těla a být ve dvou tělech zároveň, ale jen po krátkou dobu. To je vzácný případ. Duše nemá ráda takovou hru, protože vystoupit z těla je snadné, ale návrat bývá obtížný. Tělo může být velice nečisté, velice nebožské, vitálno může být velice agresivní, velice ničivé. V takovém případě je pro duši velice obtížné se vracet zpět do těla. Takže duše může být ve dvou tělech, pokud si to přeje. Část duše může být ve druhém těle. Ale hlavní část duše musí být vždy v jednom určitém těle.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 13.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 1290th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 13, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »