Co vám dává nejvyšší uspokojení?

Sri Chinmoy: Největší uspokojení získávám tehdy, když těším svého Milovaného Pána Nejvyššího Jeho vlastním Způsobem. Také když vidím, že někdo je opravdu šťasten, to mi dává největší radost; okamžitě se snažím identifikovat se s tímto člověkem. Když děti běhají kolem a nepoužívají mysl, není v nich žádné napětí, žádná žárlivost, žádná nejistota, žádná pochybnost, žádná nečistota. Když se dívám na děti, dávají mi okamžitou radost.