Jsou mezi vašimi žáky lidé, kteří nejen sdílejí vaši víru, ale jste na ně také hrdý?

Sri Chinmoy: Jsem hrdý na spoustu svých duchovních dětí, protože nejen mají talent, ale uvnitř jejich talentu je také vnitřní hlad. Když vidím, že mají vnitřní hlad, hluboce si jich vážím. Jinak je na zemi spousta talentovaných lidí, kteří nepraktikují duchovní život. Z přísně duchovního hlediska je nemůžeme oceňovat. Náš postoj je ten, že Bůh je na prvním místě. Když někdo umístí Boha na první místo ve svém životě a když je navíc vybaven schopnostmi, je to jenom dobře. Existuje mnoho prostých lidí, lidí s čistým srdcem, kteří nemají vnější schopnosti, ale v kterémkoli okamžiku myslí na Boha a modlí se k Bohu, aby se stali dobrými občany tohoto světa. Hluboce si jich vážím, obdivuji je a miluji.