Jaké je nejdůležitější poselství, které byste chtěl nabídnout lidstvu?

Sri Chinmoy: Přeji si nabídnout pouze jedno poselství: Modlete se k Nejvyššímu, meditujte na Pána Nejvyššího, našeho Nebeského Otce, abyste byli k jeho službám, co nejoduševněleji, nejodevzdaněji a nepodmíněně. Každý člověk se modlí k Bohu svým vlastním způsobem, ale obvykle je tam nějaká podmínka: „Bože, když pro mě uděláš tohle, potom se k Tobě budu modlit.“ Někdo se modlí k Bohu, jen aby naplnil své vlastní cíle — aby se stal nejlepším zpěvákem či nejlepším umělcem. Takže většinu času se modlíme s podmínkami. Ale my se musíme modlit k Bohu nepodmíněně a zrovna tak na něj meditovat, abychom naplnili Boha Jeho vlastním Způsobem. Potom je na Bohu, zda chce či nechce naplnit naše modlitby. Neměli bychom se modlit k Bohu, aby nás učinil skvělými a jedinečnými. Ale naším cílem musí být potěšit Boha Jeho vlastním Způsobem. Tohle je moje nejvyšší poselství. Bylo stejné včera, je stejné dnes a bude stejné zítra: potěšit Boha a naplnit Jej Jeho vlastním Způsobem.