Část III

SCA 65-72. Rozhovor pro časopis „New Yorker“ na výstavě „70 000 Dream-Freedom-Peace-Birds“ Soho, New York

Reportér: Existuje něco, co vás inspirovalo k namalování všech těchto malých ptáčků?

Sri Chinmoy: Jsem hledajícím pravdy a milovníkem Boha. Modlím se a medituji. Z mé modlitby a meditace dostávám vnitřní poselství a vnitřní inspiraci skládat písně, psát básně, kreslit a dělat různé jiné věci. Tato inspirace mě nese. Snažím se získat inspiraci a aspiraci zevnitř a s touto inspirací a aspirací se snažím být k službám lidstvu různými způsoby.