Chtěli bychom mít po přednáškách o tvé cestě malé hudební koncerty. Měli bychom hrát stejným způsobem jako ty? Měli bychom se tě snažit napodobit?

Sri Chinmoy: Neměli byste se mě snažit napodobovat. Měli byste se pouze snažit zpívat velice oduševněle, oddaně a se sebedáváním. Vždy by v tom měl být opravdový cit, a navíc vrcholná prostota, čistota a vyrovnanost. Já z různých vnitřních i vnějších důvodů zpívám občas odlišně, ale neměli byste mě napodobovat. Když hraji na esrádž, vybírám spíše pomalé než rychlé písně, protože mají větší půvab pro srdce. Lidé však občas usínají. V takové chvíli jsou potřeba rychlé písně, aby se vzbudili. Ale jinak se pomalé písně více dotýkají samotných hloubek aspirujících srdcí. Občas je možné zahrát rychlé písně pro mentální či vitální rozechvění, ale pro srdce jsou obvykle pomalé písně nekonečně účinnější. To neznamená, že byste měli rychlé písně zavrhnout. Ale pokud jsou hledající v meditativním vědomí, je lepší zpívat pomalé písně.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 19.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 1317th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 19, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »