Komentoval nějak prezident vztahy mezi Slovenskem a Českou republikou?

Sri Chinmoy: O České republice řekl: „Musíme žít vedle sebe. Musíme cítit, že toto je naše společná vlast.“ Řekl tolik pěkných věcí o vaší společné historii. Také o Americe řekl velice pěkné věci. Americká demokracie je zdrojem jeho svobody. A řekl ještě jednu významnou věc: je-li někdo občanem Slovenska, nezáleží na tom, odkud přišel, je potřeba se k němu chovat stejně. Zde není cizincem.