Jaký máte pocit ze Slovenska a České republiky?

Sri Chinmoy: V mém srdci je Československo stále jedinou zemí. Česká republika a Slovensko jsou jako dvě duše, které se navzájem doplňují. Se svou vzájemnou silou odhodlání postupují kupředu. Poběží nejvyšší rychlostí nikoli díky soutěživosti, nýbrž pouze díky sebepřekonání. Jedině díky sebepřekonání se z nás stanou dobří občané světa. Naším cílem je sebepřekonání, nikoli soutěživost.