Jste osobně nakloněn rozdělení Československa?

Sri Chinmoy: Já jsem studentem míru. Rozdělení je něco, co nemohu obdivovat. Odehraje-li se někde nějaké rozdělení, je to velice bolestivý zážitek. Já chci jednotu, jednotu, jednotu. V jedné rodině žijí spolu po celá léta bratři a sestry. Dokud jsou mladí, potřebují jeden druhého. Když potom vyrostou, chtějí předvést svoji nadřazenost. Jeden bratr si myslí, že je nadřazený druhému. Dokud vyrůstali, nechovali mezi sebou žárlivost, rivalitu, nejistotu, komplexy nadřazenosti nebo podřazenosti. Ale když vyrostou, vstoupí do nich všechny možné nezdravé a nebožské kvality. Dříve říkali: „Jestli nás naše špatné vlastnosti rozdělí, alespoň se pokusíme být na sobě navzájem závislí.“ Jsou-li na sobě navzájem závislí, možná nezůstanou se svými rodiči a budou žít odděleně, ale na Vánoce a při jiných významných příležitostech se spolu setkají.

Zde je to přesně stejné. Rozdělení není řešení. Ale když už se to bolestivé rozdělení odehraje, snažme se alespoň co nejvíce žít s dobrou vůlí. Kdysi jste byli bratři. Pokud už nemůžete žít pod jednou střechou, alespoň se snažte být navzájem závislí a chovejte vůči sobě tu nejlepší možnou dobrou vůli. Když něco potřebujete, prostě zavoláte bratrovi a on vám přispěchá na pomoc, a když potřebuje něco on, přijdete na pomoc vy. Rozdělení již proběhlo, ale to není definitivní řešení. Cílem je soužití, vzájemná závislost. Samotným rozdělením nemůžeme získat žádný uspokojivý výsledek.