Předpověděl byste dobu, kdy se všechny evropské národy sjednotí?

Sri Chinmoy: Sjednocení je nejenom možné, ale i nevyhnutelné. Dříve měly mezi sebou evropské národy spory a válčily spolu. Nyní se snaží vytvořit domov jednoty. Americké státy byly dříve oddělené. Teď jsou jedním celkem. Austrálie je jediným celkem, Kanada je jediným celkem. Ale v Evropě má každá země svoji individualitu, své vlastní způsoby. Když byly občas sousední země na pokraji konfliktu, ostatní národy k nim nechovaly sympatie. Ale v současnosti organizují evropské země setkání a snaží se cítit vzájemnou jednotu.

Evropa je jeden kontinent. Proč by měla být Evropa rozdělená na kousky? Evropa je jako strom. Strom života má mnoho větví. Díky kmeni existují větve, květy a plody. Kdyby se větve odřízly, nebudou žádné květy ani plody. Mezi evropskými vedoucími osobnostmi nyní zasvitla moudrost. Mnoho evropských zemí se zoufale snaží mít společný domov. Evropa potom bude mít stejnou sílu jednoty, jakou má teď Amerika. Amerika má padesát států, ale když je potřeba, jsou všichni zajedno. Také Evropa cítí vrcholnou potřebu jednoty. V blízké budoucnosti přijde okamžik, kdy Evropa bude mít svoji jednotu a rozdělení, které jsme měli tolik let, zmizí.

V tomto smyslu ukazuje váš prezident naprosto nejlepší cestu: váží si sousedních zemí, váží si Ameriky a mnoha jiných zemí. Když si někoho vážíme, vynášíme na povrch jeho dobré vlastnosti, které jsou potom silné, silnější, nejsilnější. Jestli řeknu o vás něco hezkého, budete se cítit zavázáni, abyste řekli také něco pěkného o mně. Ale pokud vás budu nemilosrdně kritizovat, budete o mně mluvit špatně ze všech sil.

Váš prezident je člověkem upřímnosti, poctivosti, odhodlání, obětavosti a sebedávání. Chová v sobě velice mnoho dobrých vlastností. Když mluví, okamžitě vidíte moudrost, soucit a lásku. Když mi udělil prezidentskou medaili, poděkoval jsem mu ze samotných hloubek mého srdce. Držel jsem tu medaili v ruce a řekl: „Ve vás vidím tři osoby — přítele, otce a nejvyššího kormidelníka. Vaše srdce lásky z vás udělalo skutečného bratra-přítele Slovenska. Vaše duše moudrosti z vás udělala otce národa. Vaše neustálá vnitřní i vnější oběť své zemi z vás udělala jejího nejvyššího kormidelníka. Ve vaší lodi jsou všichni vaši občané a vy tu loď řídíte bezpečně a bez zaváhání. Vaše loď se určitě dotkne Zlatého Břehu, kde se nachází pouze mír, mír a mír.“