Jak si mohu být jistý, že budu ve svém duchovním životě dělat nepřetržitý pokrok?

Sri Chinmoy: Modli se jako dítě. Právě jsi vstoupil do duchovního života. Musíš vědět, že v duchovním smyslu ses právě narodil, že jsi dítě. Na počátku je všechno snadné. Později, když zvolníme, zaútočí všechny možné síly. Pokud jsme dobrými studenty a vstoupíme na nějakou duchovní cestu nebo se přihlásíme na nějakou školu, jsme dychtiví dělat pokrok. Tady studuješ modlitbu a meditaci. Pokaždé, když přijde nějaká myšlenka, musíš se zeptat sám sebe, jestli ti pomůže udělat pokrok. Je-li odpověď kladná, ihned pokračuj. Je-li záporná, zahoď ji.

Myšlenky z nás mohou udělat toho nejstatečnějšího, nebo naopak nejslabšího člověka. Pokud v sobě přechováváme nevhodné myšlenky, nebožské myšlenky, agresivní myšlenky, můžeme na několik sekund cítit, že jsme velice silní. Ale už za pár minut zeslábneme více než ti nejslabší lidé, protože agrese není nic jiného než vnitřní nádor. Máme-li dobrou, progresivní myšlenku, nezměrně nám to pomůže. Každá dobrá myšlenka představuje pochod kupředu. Každá špatná myšlenka představuje pochod zpátky. Musíme vědět, jestli chceme jít kupředu, nebo zpátky.