Jak mohu lépe v ostatních vidět to nejlepší?

Sri Chinmoy: Nejprve musíš vynést na povrch všechny svoje dobré vlastnosti. Pro nás je velice obtížné vidět v ostatních dobré vlastnosti, když my sami v sobě chováme špatné vlastnosti nebo je na sobě pozorujeme. Na jednu stranu je velice snadné nalézt v sobě dobré vlastnosti. Na druhou musíme vědět, kolik máme upřímnosti. Naše představivost nám velice často říká, že máme mnohem více dobrých vlastností než naši příbuzní nebo blízcí. To je důvod, proč je nám jich líto nebo proč máme pocit, že se s nimi nemůžeme stýkat. Já ti radím, abys vynesl na povrch všechny dobré vlastnosti, o kterých cítíš, že je v sobě máš, a vdechl jim život. Musíš je nejenom zviditelnit, ale také zařídit, aby vibrovaly životní energií. Až toto uděláš, můžeš se pokusit vidět tytéž dobré vlastnosti nebo několik dalších v ostatních. Potom se automaticky budou tvoje dobré vlastnosti zrcadlit na nich, nebo jejich dobré vlastnosti vyjdou na povrch.

Když někomu ukážeme růži, tento člověk nám bude chtít také ukázat růži. Musíme nabízet své dobré kvality, které jsou čisté a láskyplné. Pak budou tyto dobré kvality fungovat jako magnet, a ostatní vynesou své dobré kvality přímo před nás. Když jsou vaše dobré kvality absolutně živé, budete schopni vidět dobré kvality i v ostatních.