Jaký je nejlepší způsob, jak si vybudovat jednotu?

Sri Chinmoy: Musíme jít na to správné místo. Chceme-li světlo, jdeme do pokoje, který je již osvícený. Nepůjdeme do pokoje, ve kterém je tma. Jednota je jenom ve světle. Světlo má v povaze se rozšiřovat a sjednocovat. Temnota se také může rozšiřovat, ale nemůže sjednocovat. Pouze rozděluje. Uvnitř mysli je vždy temnota. To je důvod, proč má mysl tak ráda rozdělování. Uvnitř srdce je světlo. To je důvod, proč má srdce rádo jenom rozšiřování. Když s někým mluvíš, když něco čteš nebo pracuješ, snaž se vědomě cítit — tak často, jak je to možné — že tvoje existence je uvnitř tvého srdce. Musíš cítit, že každá myšlenka přichází přímo ze srdce. Když pokaždé cítíš, že nějaká myšlenka přichází ze srdce, automaticky pocítíš, že přichází ze Zdroje, jenž je samé světlo a jednota. Jednotu si můžeš rozvinout jenom tehdy, budou-li na správném místě rozkvétat pouze správné myšlenky. To správné místo je uvnitř srdce.