Jednou jsi řekl, že máš vítězství realizace Boha, ale nemáš vítězství projevení Boha.

Sri Chinmoy: To je naprostá pravda. V projevení Boha mě potkává jenom porážka. Ti žáci, kteří jsou připraveni projevit Světlo Nejvyššího, mají pocit, že je to dokonalé a dobré jen tehdy, když to dělají oni. Když to dělá někdo jiný, je to nedokonalé. Tito žáci mají mnoho, mnoho nedostatků, ale tento nedostatek je velice nebožský. Lidé mezi sebou nebudují jednotu. Svět má miliardy lidí, ale já jednám jenom s několika tisícovkami žáků. Láme mi srdce, když vidím, jak pracujete společně na nějakém projektu, a když jeden vyšplhá první na pomyslný žebřík, ti ostatní, kteří mu v tom pomáhali, se cítí špatně. To není správný přístup.

Při prvním výstupu na Mount Everest měl Hillary potřebný intelekt, peníze, a tak podobně, a Tenzing dělal horského vůdce. Tenzing byl prostý Šerpa z Nepálu. Celý svět zahrnul Hillariho mnoha poctami — dokonce byl anglickou královnou povýšen do šlechtického stavu — kdežto ubohý Tenzing zůstal v zapomnění. My však víme, že Hillary by bez Tenzinga Mount Everest nedokázal dobýt.

Ti žáci, kteří pracují pro manifestaci, by to měli brát jako přetahování lanem. Někteří lidé jsou vpředu, někteří drží až samotný konec. Každý se snaží ze všech sil — je to týmová práce. Když jedna strana vyhraje, jsou obvykle všichni členové týmu v sedmém nebi blaženosti, protože vyhráli. Ale jakmile jde o manifestační práci, týmový duch bohužel chybí. Pracuje-li na jednom projektu pět lidí, a nakonec je jen jeden člověk odpovědný za úspěch, ostatní neberou úspěch za svůj vlastní. Jsem velice smutný, když se to děje. Když na jednom projektu pracuje pět žáků, nikdo nemůže říci, kdo sklidí pochvalu. To přijde až v posledním okamžiku. Já chválím úplně každého, kdo je v projektu zapojený. Někteří lidé jsou úspěšní, kdežto jiní nikoli. Tou svou žárlivostí mě úplně zabíjíte. Každý z vás je připraven úplně sám desetkrát vystoupat na vrcholek Himálaje. Jen Bůh Sám ví, kolikrát se vám to nepodaří. Ale jakmile někdo chce vyšplhat jenom pár tisíc stop, snažíte se toho člověka stáhnout dolů. Tohle neplatí jenom pro vedoucí Center, ale i pro důležité členy, kteří pracují společně.

Přivede-li někdo do naší rodiny nového člena, stane se vaším bratrem nebo sestrou. Místo toho si ale pomyslíte: „Přivedl ho někdy jiný než já, tak co z toho mám?“ I když jste toho člověka nepřivedli, udržujte ho v naší rodině svou náklonností, laskavostí, soucitem a láskou.

Máme mnoho, mnoho obtíží, ale žárlivost je ve světě manifestace nejhorší. Ani jedno jediné Centrum není prosté této žárlivosti. Je jako hladový vlk, který požírá dobré vlastnosti ostatních. Vždyť máte dobré vlastnosti, copak to někdo popírá? Na druhou stranu však máte jednu špatnou vlastnost, žárlivost, která požírá nebo se snaží požírat dobré vlastnosti ostatních. Jestli opravdu chcete manifestovat Světlo Boha, snažte se vybudovat jednotu, jednotu, jednotu. Moje zahrada srdce potřebuje rostliny, květiny a plody, které mají vypadat nádherně, nemohou být suché a mrtvé!