Jeden hledající, který tě viděl meditovat na videu, se mě zeptal, jakou používáš při meditaci metodu. Co bych mu na to měl odpovědět?

Sri Chinmoy: Nemám žádnou pevně danou metodu. Mám mnoho vnitřních bytostí a jedna z nich mi řekne, abych udělal toto nebo tamto. Po realizaci Boha už žádná metoda neexistuje. Skočíte do vody a plavete. Nevíte, jestli plavete na sever nebo na jih. Jakmile jste v oceánu světla, míru a blaženosti, Cílem je samotný oceán. Když začnu meditovat, jsem v té chvíli v Cíli. Netrvá mi pět nebo deset hodin, než Cíle dosáhnu. Během několika sekund vstoupím do svého nejvyššího vědomí. V té chvíli nejenom Cíl vidím, ale také se jím stanu. Proč byste potřebovali nějakou meditační metodu, když se stanete Cílem?