Opravdu stačí pro realizaci Boha meditovat patnáct minut každé ráno?

Sri Chinmoy: Pro realizaci Boha neexistují nějaké pevně dané požadavky. Máme žáky, kteří tvrdí, že meditují dvacet hodin. Ve skutečnosti jenom spí a chrápou! Nezáleží na počtu hodin. Svoje fyzické svaly si rozvíjíme cvičením. Svoje vnitřní svaly si rozvíjíme při oduševnělé a upřímné meditaci. Záleží však na Boží Milosti. Jakmile Bůh vidí, že velice oduševněle meditujete patnáct minut, určitě vám dá nejenom patřičné schopnosti, ale také příležitost meditovat půl hodiny nebo dvě či tři hodiny.

Nikdy nebudu moci tvrdit, že patnáctiminutovými meditacemi realizujete Boha. Na druhou stranu, kdo ví? Jestli Bůh chce, abyste meditovali jenom pět minut a potom vám dá realizaci, může to udělat. Bůh občas jedná jako dítě. Když má dítě květinu nebo tenisový míček, může jít a dát ho nějakému člověku. Ten člověk nemusí být v první řadě. Může být v desáté řadě. Naproti tomu, Bůh je sice dítě, ale je to vědomé dítě. On vidí naši minulost, přítomnost i budoucnost. Nějaký člověk v této inkarnaci meditoval možná jenom patnáct minut, protože neměl dost času, měl mnoho práce. Ale jak víte, že ve své předchozí inkarnaci nemeditoval hodiny, dny, měsíce a roky? Všechno tedy závisí na Boží Moudrosti. On ví, kdy jste začali meditovat.

Já sám jsem realizoval Boha v mých předchozích inkarnacích. Když mi bylo v této inkarnaci dvanáct, plně jsem si uvědomil svoji předchozí realizaci Boha a bylo to stejné, jako kdybych jenom prolistoval knihu, kterou jsem již dříve zhltnul. Ale pokud jde o počet hodin, můj bratr Hriday rozhodně meditoval více. V naší rodině meditovali dva nebo tři lidé více než já. Meditovali jedenáct nebo dvanáct hodin denně. Já jsem meditoval pět, šest nebo sedm hodin. Moje meditace se stala spontánní. Dokázal jsem meditovat při běhání, skákání, hodu koulí nebo při jiných činnostech. Byl jsem schopen dělat mnoho, mnoho věcí současně, kdežto mí bratři nebyli schopni při meditaci dělat cokoli jiného.

Realizace Boha nezáleží na počtu hodin, ve kterých meditujete. Záleží na tom, jak intenzivně a hluboce meditujete. V Mahabharátě je příběh o tom, jak Ardžuna uctíval Šivu celé hodiny a hodiny, ale Šivu více potěšil Bhíma, který jej uctíval jenom pár sekund. Abychom se tedy vrátili k tvé otázce, nezáleží na tom, kolik minut strávíš před svým oltářem, nejdůležitější je oddanost, s jakou se modlíš a medituješ. Bůh ti potom dá všechno, co je potřeba — schopnosti a příležitost.

Žádný můj žák mi nikdy nebude schopen říci, že nemá příležitost k modlitbě a meditaci, protože dělá mnoho manifestační práce. Já vím, kolik hodin manifestujete a kolik hodin vám zbývá na modlitbu a meditaci. Existují žáci, kteří si stěžují, že nemají čas meditovat, protože velice těžce pracují. Klamou sami sebe. Jestli opravdu tvrdě pracujete, božsky a vrcholně, Bůh vám dá čas. A pokud pracujete s krajní oddaností, uvnitř této oddané služby získáte výsledek meditace.