Mým dcerám je nyní sedmnáct a devatenáct let. Nežijí se mnou už asi pět let, ale když jsou opravdu nešťastné nebo mají skutečně vážné problémy, rád bych je posadil do letadla a dovedl sem. Měl bych se usilovněji modlit, nebo bych je měl prostě přivést?

Sri Chinmoy: Pokud se nemodlí a nemeditují, pokud nevedou život jako ty, nemá smysl je sem vozit. Můžeš jenom nabídnout svoji dobrou vůli — nic víc. Kdyby ses začal modlit k Bohu za vyřešení každého jejich problému, stal by ses vtělenou hloupostí. Musíš nejprve zachránit sebe. Na tento svět jsi přišel proto, abys miloval Boha, potěšil Boha a naplnil Boha. To je tvoje základní odpovědnost. Svým dcerám určitě pošleš svoji dobrou vůli. Ale jestli se začneš modlit k Nejvyššímu, aby vyřešil jejich problémy, pouze se do těchto problémů začneš více a více zapojovat. To je naprosto nevhodné. Modli se a medituj pro svoje vlastní osvícení.

My všichni jsme Božím stvořením. Bůh Stvořitel je zodpovědný za svoje stvoření. Kdyby tvoje děti vedly duchovní život a měly dočasné potíže, určitě by ses měl modlit k Nejvyššímu, aby jejich problémy vyřešil. Ale pokud se tvoje dcery pravidelně nemodlí a nemeditují, není to tvojí povinností. Prostě jim pošli svoji dobrou vůli. Ony ji potřebují, ony si ji zaslouží. Ale nejprve musíš zachránit svůj vlastní život. Toto chce Bůh od tebe i od ostatních.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 20.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 2016.

Toto je 1324th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 20, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »