Mění se základní kvality duše od inkarnace k inkarnaci?

Sri Chinmoy: Dejme tomu, že nějaká duše byla ve své minulé inkarnaci významným hudebníkem — možná už nechce v této oblasti pokračovat. Možná se chce stát vědcem. Může však být hudebníkem i vědcem, pokud si to přeje. Ale obecně vzato nebude schopna zvládnout oba obory, chce-li být vynikajícím vědcem. Aby se stala světoznámým vědcem, použije veškerý svůj čas na vědu. Ve svém nitru nic neztrácí. Podrží si talent a schopnosti významného hudebníka, které však zůstanou skryté. Bůh rozhodne o tom, kolik toho projeví uvnitř a prostřednictvím konkrétního jednotlivce.