Mění se základní kvality duše od inkarnace k inkarnaci?

Sri Chinmoy: Dejme tomu, že nějaká duše byla ve své minulé inkarnaci významným hudebníkem — možná už nechce v této oblasti pokračovat. Možná se chce stát vědcem. Může však být hudebníkem i vědcem, pokud si to přeje. Ale obecně vzato nebude schopna zvládnout oba obory, chce-li být vynikajícím vědcem. Aby se stala světoznámým vědcem, použije veškerý svůj čas na vědu. Ve svém nitru nic neztrácí. Podrží si talent a schopnosti významného hudebníka, které však zůstanou skryté. Bůh rozhodne o tom, kolik toho projeví uvnitř a prostřednictvím konkrétního jednotlivce.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 20.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 2016.

Toto je 1324th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 20, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »