Jak můžeme pracovat dynamicky a zároveň oduševněle, beze spěchu?

Sri Chinmoy: Mysli na své srdce jako na letadlo a nemysli na sebe jako na auto. Letadlo se pohybuje mnohem rychleji, ale přitom nespěchá, kdežto auto jede daleko pomaleji, ale vždy spěchá. Mysli tedy vždy na srdce, které létá nekonečně rychleji než mysl. Když mysl běží, spěchá. Když srdce létá, jenom zpívá.