Část VI

SCA 749-754. Následují výňatky z rozhovoru se dvěma výzkumníky, kteří spolupracovali s Matkou Terezou na její knize „Prostá cesta“, s panem Johnem Cairnsem a paní Nix Picass. Tento rozhovor se odehrál v sídle OSN 14. července 1995

Jak mohou lidé přispět světovému míru, když jsou kolem tak velké problémy, proti kterým jsou jednotlivci úplně nepatrní, a když se zdá, že tyto problémy lze řešit jenom na vysoké úrovni zásahem vlád?

Sri Chinmoy: Problémy lze nalézt všude — v každém jednotlivci, v každé vládě a v každé organizaci. Když jde o vyřešení světových problémů, obyčejní lidé jako my jsou bezmocní. My sami ale nejsme bezmocní. Můžeme doufat — ve skutečnosti máme naprosté právo doufat ve zlepšení světa. Třebaže obyčejní lidé nemohou změnit svět, existují někteří významní lidé, kteří patří do jiné kategorie. Svatý Otec a Matka Tereza jsou příkladem skutečného zdroje inspirace pro miliony a miliony lidí. Mahátmá Gándhí byl zapojen do politiky, potom šel za hranice politiky a stal se otcem Indie. Jak významně radil a osvítil Nehrua, Patela a další! Prezident Gorbačov nám také ukázal, jak jeden člověk může změnit tvář a osud lidstva. On je živoucím důkazem, že jednotlivec může být silnější než vláda. Vidíme tedy, že významní lidé jsou toho schopni.

Na druhou stranu, třebaže obyčejní lidé jsou bezmocní, musíme vědět, že máme přístup k vyšší síle, která je nekonečně mocnější než kterákoli organizace nebo vláda. Tato síla, jenž je uvnitř nás, je tou absolutně nejvyšší Silou. Nazýváme ji Vnitřním kormidelníkem, Absolutním Pánem Nejvyšším. Tato nejvyšší absolutní Síla, která všechno osvěcuje a naplňuje, snadno porazí onu sílu, která pracuje pomocí vlád nebo velkých organizací.

Existuje Bůh Stvořitel a Bůh stvoření. My jsme Božím stvořením. Ale když se modlíme k Bohu Stvořiteli, aby změnil nebo osvítil mysli těch, kteří vedou země nebo velké organizace, On to může snadno udělat. Právě teď vládne světu mysl — ta mysl, která chce ovládat ostatní a vládnout jim. Jestliže se však budeme modlit k Bohu, aby vynesl do popředí srdce lidstva, zjistíme, že síla srdce je nekonečně silnější než síla mysli. Proč? Protože srdce se okamžitě ztotožňuje s ostatními a považuje jejich sílu za svoji vlastní. Když je na jedné straně deset lidí, co proti nim zmůže jeden silný člověk? Nakonec se bude muset odevzdat, bez ohledu na to, jak je silný. Toto platí, ať už jde o jednotlivce, vládu nebo organizaci, protože na bitevním poli života nakonec vždy vyhraje síla jednoty.