Není teď doba, kdy lidé jako vy a Matka Tereza a někteří další právě toto probudí ve spoustě lidí?

Sri Chinmoy: Nejenom my, ale všichni, kteří praktikují modlitbu a meditaci. Síla srdce znamená modlitbu a meditaci; síla srdce vychází z duchovnosti. Když se modlím, cítím, že Někdo mi naslouchá. Když medituji, cítím, že Někdo mi radí nebo mi říká, abych se choval správně a byl dobrým člověkem. Modlitba a meditace musí jít ruku v ruce. Když se modlím, žádám Někoho: „Dej mi světlo, dej mi radost, dej mi mír a blaženost.“ Když medituji, Někdo mi říká: „Toto je způsob, jak můžeš získat mír. Jestli budeš dělat toto, můžeš mít mír. Jestli budeš dělat tamto, můžeš mít světlo a blaženost.“ Modlitba a meditace tedy musí jít společně.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 20.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 2016.

Toto je 1324th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 20, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »