Není teď doba, kdy lidé jako vy a Matka Tereza a někteří další právě toto probudí ve spoustě lidí?

Sri Chinmoy: Nejenom my, ale všichni, kteří praktikují modlitbu a meditaci. Síla srdce znamená modlitbu a meditaci; síla srdce vychází z duchovnosti. Když se modlím, cítím, že Někdo mi naslouchá. Když medituji, cítím, že Někdo mi radí nebo mi říká, abych se choval správně a byl dobrým člověkem. Modlitba a meditace musí jít ruku v ruce. Když se modlím, žádám Někoho: „Dej mi světlo, dej mi radost, dej mi mír a blaženost.“ Když medituji, Někdo mi říká: „Toto je způsob, jak můžeš získat mír. Jestli budeš dělat toto, můžeš mít mír. Jestli budeš dělat tamto, můžeš mít světlo a blaženost.“ Modlitba a meditace tedy musí jít společně.