Část VII

SCA 755-760. Následující otázky členů dětské pěvecké skupiny zodpověděl Sri Chinmoy 11. srpna 1995 na Aspiration Ground na Jamajce, v New Yorku

Proč je tento rok tak naplněný nepřátelskými silami?

Sri Chinmoy: Všechno — ať už dobré nebo špatné — někdo stvořil. Existují jenom dvě osoby; musíš si vybrat jednu z nich nebo obě dvě. Jedna je nahoře, jmenuje se Bůh. Ta druhá je dole, je to tvoje vlastní vznešené já. Ty jsi ztracená někde mezi nimi. Pokud budeš obviňovat tu nahoře, nic se nestane. Ty nevíš, proč On nepoužívá svoje Oči a svoje Uši. Ale ty máš dvě dobré uši, dvě dobré oči a jedno dobré srdce — máš mnoho dobrých věcí.

Musíš se zeptat sama sebe, proč nás na zemi trápí tolik nebožských sil. Bude-li tvoje otázka absolutně upřímná, nepřijde-li z mysli, ale ze srdce, tvoje duše odpoví za Boha. Tvoje duše ti řekne, že jsi nedílnou součástí světa. Kdyby jen jediný člověk zůstal nedokonalý nebo nebožský, svět nemůže být dokonalý. Je-li jediná klávesa na klavíru vadná, můžeš se sebevíce snažit, ale znovu a znovu tě jako magnet přitáhne, ty se jí dotkneš a tvoje krásná melodie bude pokažená. Naše lidská mysl, vitálno a fyzické vědomí jsou jako neobyčejně vadné klávesy. Srdce je občas dobré, občas není. Klávesa-duše je naprosto dokonalá, ale jakou melodii můžeš zahrát s jedinou klávesou? Musíme se snažit opravit ostatní klávesy — tělo, vitálno, mysl a srdce. Jakmile se ti je podaří dovést do naprosté dokonalosti, žádné nepřátelské síly už nebudou existovat; všude bude samá dokonalost.

Ty jako jednotlivec představuješ pozemské vědomí. Nemůžeš se oddělit od země. Naproti tomu, když jsi ve vědomí své duše, nemůžeš se oddělit od Nebe, které je samá dokonalost a blaženost. Takže odpověď na tvoji otázku spočívá ve mně, v ní, v tobě — v tvém těle, vitálnu, mysli a srdci. Jakmile se jeden hledající Boha a milovník Boha stane neobyčejně dobrým a dokonalým, získají ostatní inspiraci, aby udělali totéž.