Existuje ve světě duší hudba jako u nás, i když duše nemají fyzické uši?

Sri Chinmoy: Ne, ve světě duší existuje jiná hudba. Tam je hudba nekonečně sladší a hlubší než tady. Můžeme ji však slyšet jenom pomocí vnitřních uší. Když chceš zpívat ve světě duší, musíš si otevřít hrdelní centrum. A jestli chceš slyšet hudbu duše, musíš si otevřít třetí oko. Třetímu oku se v sanskrtu říká ádžňa a hrdelnímu centru višuddha. Tato dvě centra si musíš otevřít, pokud chceš slyšet hudbu duše a také pokud chceš zpívat tak, že se ztotožníš s písní, kterou zpívá duše.

Ve světě duší existuje hudba a v srdečním centru existuje určitý druh světla. Srdečnímu centru se říká anahata, bezzvuký zvuk. To je další druh hudby, který neobsahuje zvuk. Nemůžeme ji slyšet obyčejnýma ušima. Uvnitř bezzvukého zvuku je také hudba duše, ale slyšet ji můžeš jenom tehdy, když jsi ve velice, velice hluboké meditaci, v nejvyšší výšce a nejhlubší hloubce své meditace.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 20.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 2016.

Toto je 1324th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 20, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »