Jak můžu zabránit své mysli, aby se neznepokojovala minulostí a budoucností?

Sri Chinmoy: Dejme tomu, že jsi v minulosti udělala něco velice, velice špatného, něco nemyslitelného a nevyslovitelného. Považuj tuto věc za mrtvého, páchnoucího slona. Jsi tak hloupá, abys na svých ramenou nosila mrtvého slona? Protože hloupá nejsi, nepřechovávej v sobě žádný zážitek z minulosti, který tě mučí. Ne, udělej to přesně jako ve fotbalu, nakopni jej tak silně, jak jen to jde. A jsi natolik hloupá, abys musela myslet na budoucnost? Nevíš ani to, co se stane v příštím okamžiku.

Naše filozofie říká, že minulost je prach, naprostý prach. Pokud jsi naproti tomu měla v minulosti byť i jenom jediný velice vznešený zážitek, kdy tvoje mysl byla pokojná, nebo tvoje srdce se stalo rozlehlou oblohou, snaž se tento zážitek přinést do své mysli a do svého srdce. Jestli v současnosti nemáš dobrou meditaci, vzpomeň si na dobu před patnácti lety, kdy jsi měla dobrou meditaci. Představivost je síla sama o sobě. Po nějaké době, kdy si to budeš představovat, získáš zpět svůj někdejší zážitek, svoji předchozí realizaci.

Jestli jsi měla nějaký odrazující zážitek, mysli na něj jako absolutně nežádoucího mrtvého slona. Pokud jsi měla nějaký neobyčejně důležitý zážitek, vzpomínky na něj ti nyní dají inspiraci jít dále, výše a hlouběji. Na druhou stranu nemusí být nezbytné si pamatovat jakýkoli zážitek. Možná že právě teď dostaneš zlatou příležitost. Právě v tomto okamžiku se můžeš modlit k Bohu, aby z tebe udělal absolutně nejčistšího člověka na zemi, nebo absolutně nejpokornějšího člověka na zemi. Ať už máš jakoukoliv dobrou kvalitu, můžeš se modlit k Bohu, aby ji zvětšil. Uvnitř této božské kvality se můžeš pokusit vyrůst.

Nemysli na zítřek. Stačí, že budeš myslet na to, jak strávíš dnešek. Jestli se dnes dokážeš stát vynikajícím hledajícím v každém ohledu, dostaneš hned zítra inspiraci stát se lepším člověkem. Naší filozofií je pokrok. Dokonalost není něco statického nebo pevně daného. Dokonalost znamená pokrok, pokrok, pokrok. Snaž se tedy dnes stát tak božskou, jak je to jen možné. Zítra se pokusíš jít ještě výše. Nemysli na blízkou nebo vzdálenou budoucnost. Mysli pouze na dnešek, jak by ses mohla stát tou nejkrásnější a nejvoňavější květinou a jak by ses mohla sama umístit k Nohám našeho Pána Nejvyššího.