Proč nevidím Boha?

Sri Chinmoy: Proč nevidíš Boha? Protože máš zavřené dveře. Kdyby byla tvoje matka a tvůj otec v pokoji a ty bys byla někde jinde, přirozeně by ses mohla zeptat: „Proč je nemůžu vidět?“ Můžeš je vidět jen tehdy, máš-li klíč, kterým by sis mohla otevřít dveře. Potom zjistíš, že oni už tam jsou. Přesně stejně potřebuješ patřičný klíč, abys mohl spatřit Boha. Klíč k pozemským dveřím je ze železa, ale klíč k Božím Dveřím-Srdci je složen ze slz, proudících slz srdce. Až budeš mít v srdci proudící slzy, dostaneš ten správný klíč. Potom můžeš snadno vidět Boha. Chceš-li vidět lidskou bytost, která je uvnitř pokoje, buď zaklepáš, nebo klíčem odemkneš dveře. U Božích Dveří-Srdce je klepáním meditace a modlitba. Budeš klepat a klepat a potom Bůh přijde a otevře Své Dveře-Srdce.