Chceme-li se zaměřit na srdce, kde ho najdeme?

Sri Chinmoy: Někteří duchovní Mistři se domnívají, že naše duchovní srdce se nachází ve středu naší hrudi, kde je čakra anahata. To je místo nejvyšší radosti a bezpečí. Já jsem jeden z těch, který patří mezi ně. Jiní duchovní Mistři by řekli, že se nenachází ve středu naší hrudi, ale že je ve třetím oku, v čakře ádžňa, neboli v centru zření, protože srdce má vizi schopnou vidět Boha, cítit Boha a přijímat požehnání od Boha. Další by řekli, že se nachází na levé straně našeho fyzického srdce.

Ale ať už má kterákoli část našeho těla schopnost vidět Boha, modlit se k Bohu a meditovat na Boha, my jí říkáme srdce. Jakmile vyslovíme slovo „srdce“, získáme pocit něčeho velice hlubokého, pronikavého a sladkého. Srdce je nejdražší část naší bytosti, nejdražší skutečnosti nebo božskosti uvnitř nás. Pokud tedy získáváš radost při meditaci na svoji čakru anahata, medituj právě zde. Získáváš-li radost z meditace na čakru ádžňa nebo na nějaké jiné centrum, můžeš meditovat právě na toto místo. Nemusíš se zabývat filozofií spojenou s těmito čakrami. Nejlepší je vybrat si místo, ze kterého získáváš tu největší radost. Právě to místo, ze kterého při modlitbě a meditaci dostáváš největší radost, je to nejlepší místo pro meditaci.

Každý den pracuješ ve shonu a ruchu života. Když potom přijdeš domů, dostaneš ohromnou radost. Vstoupíš do svého pokoje a zde se modlíš, medituješ, nebo děláš cokoli, co chceš dělat. Jakmile vyslovíme slovo „domov“, jsme zaplaveni velice sladkými pocity. Se srdcem je to přesně stejné. Srdce je místo, kde jsme v bezpečí. Tady máme pocit, že se naplňují naše modlitby. Tady jsou naše meditace velice hluboké, osvěcující a naplňující. Je to místo, které nám dává nejvyšší radost. Naši přátelé lékaři by řekli: „Ne, jak by tohle mohlo být srdce? Jsi hloupý! Srdce musí být tady, právě na tomto místě.“ My se však nezabýváme medicínou. My se zabýváme pouze duchovními skutečnostmi. Podle duchovní skutečnosti se to místo, které nám dává při meditaci a modlitbě největší radost, nazývá srdcem.