Pomůže mi, když tě uvidím ve své meditaci?

Sri Chinmoy: Určitě. Po tom touží moji žáci i žáci kteréhokoliv Mistra. Čím častěji dokážeš vidět svého Mistra ve svých meditacích, tím bude tvůj duchovní život rychlejší. Avšak kromě toho, že budeš vidět a cítit svého Mistra, musíš si počínat správným způsobem. Můžeš mě ve své meditaci vidět, ale jaký z toho budeš mít užitek, když se potom budeš příliš dlouho dívat na televizi? Musíš být velice opatrný. V jedné chvíli jsi ve své zahradě — srdci, která má mnoho nádherných květin. Pokud však v příštím okamžiku vstoupíš do džungle své mysli, potom všechny věci, které jsi viděl nebo cítil v zahradě srdce, budou ztracené. V tomto okamžiku se těšíš z krásy a vůně své zahrady — srdce. Jestli ovšem v příštím okamžiku vstoupíš do džungle mysli, staneš se obětí nejistoty, frustrace nebo nečistoty. Čím déle tedy můžeš prodlévat ve svém srdci, ve své zahradě srdce, tím více uvidíš a pocítíš moji božskost.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 22.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 1344th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 22, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »