Stromy 1

V Pondicherry jsem docela často chodíval do parku, který je před jídelnou ášramu. Chodil jsem tam alespoň jednou denně. Po obou stranách byly stromy. Tenkrát to bylo velice krásné a prosté místo. Teď je to velice moderní! Je tam mnoho soch, dětských hřišť a cvičebních mechanismů. Ale tenkrát to bylo velice oduševnělé a čisté.

Jednou pozdě večer jsem šel k jednomu konkrétnímu stromu a záměrně zastavil svůj srdeční tep. Tohle mohou jogíni udělat. Dokáží zastavit svůj puls a na nějakou dobu zastavit dech. Já jsem to udělal na tři nebo čtyři minuty. Ten strom stále uctívám. Je tam pořád. Mnohokrát jsem si ten strom vyfotografoval. Takže i já jsem měl několik významných zážitků se stromy. Je někdo, kdo nebude mít vysoké zážitky se stromy?


  1. SCA 785. Následují dodatečné komentáře o stromech z 11. prosince 1999.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 22.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 1344th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 22, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »