Před Olympiádou

Sri Chinmoy: Pokud jde o vás, vy musíte závodit v deseti disciplínách. Nemusíte dělat nic takového jako 7000 sedů-lehů.

Mou jedinou prosbou k vám je, abyste během tohoto nadcházejícího měsíce před Olympiádou nezačal dělat nic nového, co jste nedělal předtím. Jestli chcete přidat, přidejte; jestli chcete ubrat, uberte. Ale nebuďte dychtivý vyzkoušet něco nového. Cokoli děláte, můžete dělat trochu více či trochu méně. Bylo by však velké riziko zkoušet cvičit cokoli nového. Mnoho atletů dělá tuto chybu. Je to vaše dychtivost anebo horlivost: „Když budu dělat tohle, možná budu lepší.“ V tu chvíli vyvstanou problémy, protože máte velmi, velmi vysoký standard. Když chcete s tímto standardem vyzkoušet něco nového, riskujete. Ale to, co jste již dělal, je bezpečné. Chcete-li dělat více opakování či méně opakování, můžete.

Dělejte pouze to, co už znáte alespoň šest měsíců. Cokoli nového může v této chvíli, kdy je to otázka měsíce, vytvořit problémy, protože na to nejste zvyklý.

Možná máte pocit: „Tohle by mi mohlo pomoci.“ Může vám to pomoci, ale může vám to také vytvořit potíže. Poslední měsíc před závodem musíte dělat vše s naprostou jistotou. Budete házet, běhat a skákat s naprostou jistotou. Jestliže začnete s něčím novým, v tu chvíli možná nebudete mít jistotu. Nemáte-li jistotu, právě v té chvíli se můžete zranit. Jistota odstraňuje veškerý strach a pochybnost. Když děláme něco nového, můžeme ve své mysli získat svěžest, ale ta samá mysl nám na druhou stranu může dát pochybnost. Děláme-li něco poprvé, můžeme být nesmírně šťastní, protože je to nové dobrodružství. Na druhou stranu, když si chceme užít nové dobrodružství, můžeme být napadeni pochybnostmi sami o sobě. Teď není čas na to, abyste měl sebemenší pochybnosti sám o sobě v čemkoliv, co děláte. Všechno musíte dělat s naprostou jistotou — už jste to dokázal, už jste to dokázal, už jste to dokázal. Je-li to ale něco nového, nebudete to moci říci, protože nemáte předchozí přípravu.

A tak všechno, co děláte — vrh koulí, hod diskem, oštěp, skoky i běh — dělejte s naprostou jistotou, neboť jste to dělal už mnoho let. Máte-li však pocit, že určitým cvičením nebo něčím jiným zvýšíte svoji schopnost, vstupujete na nové území, na neznámé pole. Toto neznámé pole vám může dát buď krásné květiny, anebo něco jiného.

Bude s vámi váš trenér?

Robert Změlík: Ne, trénuji teď sám, protože znám své tělo. Mám speciální tréninkový program.