Radost

Sri Chinmoy: Pokaždé si představte, že jste lepší. Dosáhnete-li ve skoku vysokém určité výšky, mysl řekne: „Ó, to je maximální výška.“ Zapomeňte na mysl. Představte si, že jste skočil o dva palce výš. Tam držte výšku, ne níž. A zatímco si představujete, buďte velmi, velmi šťastný. Ciťte, že se vám to podařilo.

Vždy si udělejte radost tím, že si představíte něco vyššího, delšího, rychlejšího. Je-li to běhání, prostě si představte, že běžíte rychleji. Je-li to skok do výšky nebo o tyči, představujte si vyšší skok. Pokaždé, když si představujete, ciťte, že jste velmi šťastný, velmi šťastný proto, že jste to dokázal. Vaše představivost nemá vůbec žádné hranice. Když si představujete, nemyslete na to, že tu jsou překážky, přes které musíte přeskočit. Ne, ciťte, že trať je naprosto volná; na trati jste jenom vy a nikdo jiný.

Jsem velmi, velmi šťastný, že s vámi mohu hovořit v době před vaším olympijskou soutěží. Vaše štěstí je vaší silou. Štěstí vám dá jistotu; jistota vám dá štěstí. Při skoku do výšky nebo při čemkoli jiném ciťte, že to děláte proto, abyste byl šťastný. Pokud se vám dnes nedaří nejlépe, prostě si řekněte: „To není nutné. Až přijde čas, snadno to dokážu.“ Neříkejte: „Jestli to nedokážu dnes, jak to dokážu na Olympiádě?“ Ne. Musíte říci: „Není to nezbytné. Dokážu to snadno.“

Pokaždé odmítněte svou mysl. Buďte pánem své mysli. Mysl se bude vždy snažit vytvářet sebepochyby. Mysl nám nikdy nedá radost. Když nám na pět vteřin poskytne určitou radost, po pěti minutách nám jí sebere ještě daleko víc. Z mysli můžeme získat omezenou radost. Mysl však potom tuto omezenou radost odebere a k tomu přinese neomezené neštěstí. Dá jeden dolar. Poté tento dolar vezme a zkouší od srdce ukrást dalších deset dolarů. Srdce má radost, a tak mysl potajmu vchází do místnosti srdce a tuto radost srdci bere.

Cokoli děláte, dělejte šťastně. Ničeho nelitujte: „Ó, měl bych dělat tohle; měl bych dělat tamto.“ Ne, cokoli uděláte, ciťte, že je to naprosto správná věc. To vám dá radost. Jakmile jste to už udělal, ciťte, že jste udělal, jak jste mohl nejlépe. Řeknete-li: „Měl jsem dělat něco jiného,“ oslabí vás to. Pak nebudete schopen dobře zvládnout své další disciplíny. Vždy dělejte vše dobře a říkejte si: „Udělal jsem správnou věc. Pokud jsem odpočíval, bylo to naprosto nezbytné. Jestliže jsem neodpočíval, bylo to proto, že to nebylo nezbytné.“ Neustále přesvědčujte svou mysl štěstím, štěstím.

Přeji vám hodně, víc, nejvíc štěstí v každé disciplíně!