Zdá se, že andělé přicházejí kvůli tomu, aby mohli pomáhat. Proč se však s lidmi stýkají víly?

Sri Chinmoy: Andělé milují Boha a někteří z nich chtějí vědomě sloužit Božímu stvoření. Říkají Bohu: „Chci sloužit svým bratrům a sestrám, kteří jsou na zemi. Chci jim pomáhat. Moji bratři a sestry trpí a neuvědomují si, kdo jsi. Protože já vím, kdo Ty jsi, půjdu a budu jim pomáhat.“

Víly nám přicházejí ukázat, že existují další světy, které jsou plné krásy a světla. Když víly něco udělají, je v tom nesmírné kouzlo.

Je to jako dva kouzelníci. Jeden má velmi jednoduchou a levnou kouzelnou hůlku, kdežto ten druhý má velice drahou, zlatou hůlku. Podobně andělé jsou plní záře, zatímco víly jsou přirozené a prosté. Víly nejsou nikdy složité. Andělé v sobě mají velmi mnoho jasu a nádhery, ale mohou být velmi, velmi složití.