Co jsou tvoji ptáčci a co znamenají?

Sri Chinmoy: Na tomto světě každý získává radost tím, že něco dělá. Lékař získává radost tím, že slouží Nejvyššímu uvnitř lidí, kteří trpí různými nemocemi. V mém případě je to tak, že mám radost, protože dělám něco, abych potěšil mého Boha Nejvyššího. Můj Milovaný Nejvyšší mě požádal, abych nakreslil tyhle ptáčky, a tím, že Jej učiním šťastným, se stanu šťastným i já. Když dělám něco sám za sebe, abych byl šťastný, nikdy šťastný nebudu. I když to, co dělám, mně dává radost v určitém okamžiku, vím, že mé štěstí nebude trvat a v dalším okamžiku se budu cítit bídně. Ale tím, že dělám to, co po mně žádá Bůh, jsem vždy šťastný. Tím, že Mu sloužím a těším Jej Jeho vlastním Způsobem, získávám trvalou radost.

V mé rodině nebyl nikdo umělcem. Můj otec napsal několik básní a jedna z mým sester zkomponovala něco málo hudby. Ale Nejvyšší mi ze své nekonečné Štědrosti dal schopnost vytvořit oceán ve světě poezie, hudby a výtvarného umění. Je to právě On, kdo mě požádal udělat tyhle věci, a je to On, kdo mi dal schopnost sloužit Mu tímto způsobem. Všichni tito ptáčci, které kreslím, jsou Jeho výtvorem. On vytváří ptáčky ve mně a skrze mě podle mé vnímavosti.

Z pohledu lidí je milion ptáčků víc než dost. Ale v čemkoliv, co je dobré, bychom měli pokračovat. Bůh mi nařídil, abych pokračoval v kreslení. Budu pokračovat, půjdu dál a dál, dokud mi neřekne, abych přestal. Prvním a nejpřednějším cílem mého života je dát radost mému stvořiteli, Nejvyššímu. Ale rovněž vidím, že tihle nevinní ptáčci dávají radost mým žákům a přátelům v mnoha částech světa, a to mi dává hluboký pocit uspokojení.