Když máme ve vnějším životě nějaký cíl, můžeme si jej představit. Ale občas je obtížné si představit, co je cílem ve vnitřním životě. Občas se na tebe dívám a říkám si, že ty jsi můj cíl, ale potom vidím, že máš všechny možné problémy a fyzické utrpení.

Sri Chinmoy: To je otázka vnitřní víry. Je-li tvoje vnitřní víra silná, zjistíš, že já nejsem tělem. Nepřišel jsi sem proto, abys pozoroval moje vnější tělo nebo moje vnější utrpení. Přišel jsi sem proto, abys zjistil, jestli máš intenzivní pocit, že jsem realizoval Nejvyšší nebo že jsem se stal Nejvyšším samotným. Když v někom rozpoznáme Nejvyšší, nutně pocítíme, že ten člověk je Nejvyšším samotným. Když si uvědomíme hloubku oceánu, naše uvědomění se natolik neoddělitelně propojí s oceánem, že se jím staneme. V té chvíli neklameme sami sebe. Upřímně a dokonale cítíme, že jsme oceánem samotným.

Všechno začíná vírou a pokračuje vírou. Pokud na vnější úrovni vidíte, že jsem invalida, jak byste na mne mohli myslet jako na někoho, kdo vám dá nezkrotnou životní energii? Kdyby to tak bylo, všichni duchovní Mistři by představovali selhání. Pomyslete na Sri Aurobinda. Pomyslete na Ramana Mahárišiho. Pomyslete na Šrí Rámakrišnu. Všichni trpěli fyzickými nemocemi. Pomyslete také na Spasitele Krista. Když na něj lidé myslí a dívají se na jeho obrázek nebo na kříž, vidí pouze to, čím byl na vnitřní úrovni. Byl Avatárem, beze všech pochyb, takže myslíme jenom na to, kým byl ve vnitřním světě.

Pomysli sám na sebe. Jsi tím samým člověkem, když máš dobrou meditaci, jako když jsi v obyčejném vědomí? Jsi-li v normálním vědomí, máš pocit, že jsi velice obyčejný. Ale pokud máš velmi vysokou meditaci, cítíš se naprosto odlišně. Máš pocit, že tvoje mysl je tak rozlehlá jako obloha a tvoje srdce je větší než Pacifický oceán. Cítíš mír, mír Nekonečna. V té chvíli jsi na vnější úrovni pořád vysoký pět stop a čtyři palce, ale ve vnitřním světě je tvoje výška neomezená. Když jsi v obyčejném vědomí, jsi vystavený nepřátelským silám, nepěkným silám, ale jakmile jsi ve svém nejvyšším vědomí, vidíš, že tyto myšlenky jsou jen hloupými opicemi kolem tebe, nebo cítíš, že jsi daleko, daleko za vším, kde není nic — ani opice, ani oslové, nic nemůže narušit tvoji rovnováhu.

Když někdo realizuje Nejvyšší, ztotožní se s ním. Potom přijde okamžik, kdy cítí, že on sám je Nejvyšším. Není to stejné, jako když Muhammad Ali řekl: „Já jsem ten nejlepší“, nebo když Julius Caesar prohlásil: „Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.“ Zde je odlišný přístup: „Přišel jsem, miloval jsem, stal jsem se.“ Narodil jsem se do jedné konkrétní rodiny. V ní byli moji rodiče a ostatní mými nejdražšími. Potom se moje vědomí postupně, postupně zvětšovalo, až se můj zájem a moje odpovědnost rozšířily na celý svět

Vnější vzhled Mistra může být velice, velice zavádějící. Pokud se pokoušíte posuzovat Mistra podle jeho vnějšího života, jste naprosto ztraceni. Snažte se vidět pouze to, co dělá ve vnitřním světě. Na vnější úrovni můžete vidět, že špatně chodím. Kdybyste však mohli pomocí Boží Milosti vstoupit třeba jenom na pět sekund do mého vnitřního života, zjistili byste, že se zabývám velkým množstvím vážných věcí. V jediné minutě byste možná viděli, že někdo umírá a já jsem u něj, někdo další má vážné potíže toho nejhoršího druhu a já jsem opět u něj, a další a další věci.

Fyzická úroveň je velice omezená, musí být omezená. Bůh však občas chce uvnitř fyzického něco udělat. Kolik duchovních Mistrů dokáže na fyzické úrovni zvednout stovky liber? Tím se nijak nevytahuji, pouze říkám, že se musíte dívat za úroveň fyzického. Skutečné vědomí duchovního Mistra se nachází za úrovní fyzického.

Duchovní Mistr nebo světec může jíst stejné jídlo jako ostatní. Při jídle však cítí, že uvnitř něj a jeho prostřednictvím jí Samotný Bůh. Existuje jeden slavný indický příběh o zřeci Durvasovi. Durvasa viděl Draupadi, jak krmí Pána Krišnu a okamžitě pocítil, že v něm a jeho prostřednictvím krmí Nejvyšší. Čím větší božskost dokážete vidět ve svém Mistrovi, tím rychlejší bude váš pokrok. Pokud na vnější úrovni pozorujete moje utrpení, moji bolest, vidíte, že nemohu vyřešit svoje vlastní problémy, že mám ve svém těle mnoho nedostatků, budete se ptát sami sebe, jak bych vám vůbec mohl nějak pomoci. Je pravda, že na vnější úrovni vám nemohu nijak pomoci. Jestli však máte víru sami v sebe, ve svůj duchovní život, řekne vám vaše vlastní víra, že na vnitřní úrovni jednám s celým vesmírem. Moje tělo neznamená nic, nic, nic — hloupý pytel prachu ve srovnání se skutečností mé duše, jež je univerzální a transcendentální. Moudří lidé tedy vždy půjdou za úroveň fyzického. Za fyzickým je univerzální, transcendentální, konečné.

Nemyslete na můj vnější život nebo na to, co dělám navenek. Po realizaci Boha všechno reguluje a projevuje Boží Vůle. V každém okamžiku uvnitř mě a také mým prostřednictvím pracuje Boží Vůle. Tomu musíte věřit. Vaše duše vás pobídla, abyste tomu věřili. Proto jste vstoupili na tuto cestu, proto jste stále na ní — nikoli proto, abyste pozorovali moje vnější tělo a moji bolest. Ano, můžete se ztotožnit s mojí bolestí. Pokud se ztotožníte s mojí bolestí, uvidíte, že není způsobena mojí karmou. Moje bolest pouze představuje moji lásku k lidstvu. Miluji lidstvo a musím dokázat, že o něj mám skutečný zájem.

Pokud jsem ti dobře rozuměl, ptal ses, jak si máš představit, že bych ti mohl nějak pomoci, nějak posloužit, když sám trpím. Neslouží však tělo, nýbrž duše a nikoli pouze tobě, ale úplně každé lidské bytosti na světě. A nikoli pouze těm, které jsou teď tady. Ještě se narodí mnoho milionů a miliard lidí. Vy přicházíte a odcházíte, přicházíte a odcházíte. Pokud si však dokážete udržet se mnou spojení, budu za vás plně odpovědný, bez ohledu na počet inkarnací, které si budete muset ještě vzít. Vaše fyzická těla přetrvají jenom pár let navíc, ale vaše duše budou muset pokračovat po Cestě Věčnosti, aby dosáhly Nekonečna a Nesmrtelnosti.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 26.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 1354th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 26, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »