L. Clennell: Co jste právě řekl, mě velmi zasáhlo a je to nesmírně uklidňující. Ještě než jsme se setkali, chtěl jsem se vás na něco zeptat. Nakreslil jste tři miliony ptáčků. Je to úžasně inspirující, ale také poněkud extrémní. Mohl byste mi to vysvětlit?

Sri Chinmoy: Mysl si řekne, že jsem chamtivec. Nejsem spokojen s malým pokrmem; chci jíst nenasytně — větší než největší množství. Ale když se na to podíváme jiným způsobem, když se díváme na tyhle věci z hlediska Boží Nekonečnosti, Věčnosti a Nesmrtelnosti, mají potom moje tři miliony ptáčků nějaký význam?

Jsme poutníci bez zrození a bez smrti, kráčející po Cestě Věčnosti. Cokoliv máme ve vnitřním světě, ve světě duše, je nekonečné, věčné a nesmrtelné, a tyto vnitřní vlastnosti a schopnosti se snažíme vynést do popředí. Pokud jsme v těle, mysli či vitálnu, vše je omezené; jsme zavřeni ve vězeňské cele. Ale pokud jsme v duši, která je přímým zástupcem Boha, máme před sebou bezmeznost.

Nejvyšší se v nás snaží, aby to konečné v nás, mladší bratr v nás, se snažilo následovat staršího bratra, kterým je naše duše. Takže náš vnější život se snaží bok po boku běžet s životem vnitřním. Náš vnitřní život plyne věčně v nás a skrze nás a my se snažíme vynést do popředí naše neomezené schopnosti. Když kreslím tři miliony ptáčků, v tu chvíli se pokouším vstoupit do neomezeného zdroje, jenž máme všichni uvnitř sebe. Snažím se vynést tuto neomezenou schopnost do popředí.

Mysl nám říká, že můžeme dosáhnout jen určité výšky, ale jak víme, že tohle je právě ta hranice? Mysl nám říká, že můžeme běžet pouze 100 metrů, ale vy víte, že lidé už uběhli 1000 mil. Boží vize je nekonečně větší než realita. Když Bůh stvořil realitu, Bůh Stvořitel se stal Bohem stvořením. Bůh je ale nekonečně větší než Jeho stvořený vesmír. Bůh Stvořitel, jenž měl Vizi, je nekonečně větší než Jeho stvoření. Vy jste filmový producent. Dokážete vytvářet filmy, ale co vytvoříte, nemůže vytvořit vás.