Part I

SCA 901-925. Každý rok během vánočních svátků Sri Chinmoy a jeho žáci tráví dva měsíce na návštěvě dvou nebo tří různých zemí. Všechny otázky v této knize byly odpovězeny během prosince 1999 a ledna 2000 během vánočního výletu

Jestliže se modlíme za naše prarodiče, kteří již dávno zemřeli, pomohou jim naše modlitby v jejich nové inkarnaci?2

Sri Chinmoy: Rozhodně pomůže, jestliže se modlíte za své rodiče nebo prarodiče, kteří již nejsou ve fyzickém. Vaše modlitba ale musí být velmi, velmi upřímná a intenzivní. Není dostačující, když se modlíte jen jeden den a po zbytek roku ne.

Dejme tomu, že vaše matka již dávno zemřela. Jestliže si vzpomenete na nějakou milou událost, můžete se modlit k Bohu: „Kdekoliv je duše mé matky, prosím požehnej ji, požehnej ji.“ Na druhou stranu bude vaše modlitba vynulována, jestliže si vzpomenete, že jste od ní dostali výprask, nebo že nebyla laskavou matkou. Pokud chcete, aby vaše modlitba měla účinek, potom se vůbec nedívejte na negativní stránku vaší matky.

Když toužíte po něčem od svého přítele na fyzické úrovni, tím že váš přítel i vy jste na zemi, může zde nastat konflikt mezi vaší touhou a vyplněním této touhy vaším přítelem. Něco očekáváte, ale do vaší mysli může vejít pochybnost, jestli on nebo ona k vám bude opravdu laskavý. Vaše mysl vám může říkat: „Ach, možná mi nedá to, co chci. Před několika lety jsem ho o něco požádal a on byl velmi lakomý.“ Pochybnost vždy vychází do popředí.

Ale jestliže se modlíte k Bohu za duše, které odešly, tento druh pochybnosti nemá žádné opodstatnění, protože duše, které opustily fyzické tělo, nemají mysl. Zabývají se jen duší. Přijímají od vás upřímnost vašeho srdce, a když Samotný Bůh uvidí nesmírnou upřímnost vašeho srdce, zaručeně přinese vaši modlitbu k duším vašich rodičů nebo drahých, kteří před mnoha lety opustili fyzické tělo. Vaši modlitbu nepřijmou skrze mysl. Přijmou ji světlem duše. Toto světlo má magnetickou sílu. Je-li vaše modlitba naprosto upřímná, potom se nesetká s žádnými překážkami, protože ten člověk již není ve fyzickém a mysl tomu nepřekáží.

Když očekáváte něco od někoho na fyzické úrovni, můžete myslet na to, kolik ten člověk udělal špatných věcí anebo jak se k vám choval špatně.

Na druhou stranu mysl člověka, která obdrží váš požadavek, může být zaměstnána dalšími dvaceti různými věcmi. Proto nemusí být schopna nebo nemusí chtít vyplnit vaši touhu. Ale od těch, co odešli, již nic neočekáváte. Jen se jim pokoušíte nabídnout svou modlitbu. Vaše modlitba do nich vstoupí jako světlo, mír a blaženost.

Určitě se můžete modlit za své drahé, kteří odešli. A myslete jen na jejich dobré kvality — jak na vás byli milí a příjemní. Přijmout od vás vaši modlitbu je pro ně velmi snadné. Modlíte se za ně, ale nemodlíte se k nim. Modlíte se k Bohu. Jestliže jste upřímní ve své modlitbě, Bůh přinese vaše modlitby k vaším drahým, kteří již nejsou ve fyzickém.


SCA 901-904. Sri Chinmoy odpověděl na následující otázky v Curitibě, Brazílii 4. ledna 2000