Varuje nás Bůh před tím, než stáhne svou Trpělivost?

Sri Chinmoy: Určitě! Bůh nedává jedno varování, ale několik. Dokonce během jediného dne můžete dostat čtyři nebo pět varování. Na letišti oznamují první výzvu k nástupu na palubu, pak druhou výzvu a pak poslední výzvu. Mnohokrát jsem viděl, že po deseti nebo patnácti minutách znovu opakovali poslední výzvu. Dvakrát nebo třikrát opakují poslední výzvu. Stejně tak Bůh dává ne jedno, ale mnoho, mnoho varování. Své poslední varování také několikrát opakuje. Na letišti se opakuje poslední výzva jen dvakrát nebo třikrát, ale Bůh dává své poslední varování minimálně jednadvacetkrát. Po jednadvacáté cítí, že to stačí.

Po tuto dobu to ale nebereme jako varování. Když k nám přichází Boží varování, naše pochyby ho ruší. Naše pochybnost nás přesvědčuje, že je to naše mentální halucinace. Pochybnost říká: „Ne, to není pravda. Nedělám nic špatného.“ Nejméně dvacet jedenkrát Bůh dává své poslední varování. Jste-li v normálním vědomí, pokud jste si vědomi svého vnitřního bytí, budete to určitě cítit.

Slyší-li někteří lidé Boží varování pětkrát nebo šestkrát, změní se, zatímco někteří, ačkoliv slyší varování, jsou příliš letargičtí. Říkají, že je na změnu příliš pozdě. Jdou dál a pokračují ve špatném chování, a pak, po jednom roku nebo dvou letech, i když se snaží změnit, zjišťují, že jejich vnitřní síla je pryč. Pak se odevzdají a řeknou, že je na změnu příliš pozdě.