Proč je lidstvo od Boha tak vzdálené? Je-li Bůh uvnitř každého, proč to nevidíme?

Sri Chinmoy: Máte štěstí. Snažíte se tak těžce, abyste viděli Boha. Bůh před vás položil dva plody. Barva plodů je stejná. Bůh říká: „Teď se modlete a meditujte. Pokud se budete modlit a meditovat, vezmete si správné ovoce.“ Ale mnozí lidé nejsou ochotni se modlit a meditovat. Jsou tak nenasytní, že si okamžitě jedno ovoce vezmou, a to, které si vzali, se nazývá nevědomost. Vnější slupka obou plodů vypadá tak krásně. Domníváme se, že oba budou stejně chutné. Bůh nám řekl, abychom se k Němu modlili, aby nám dopřál moudrost zvolit si to správné, ale my nemáme trpělivost. Říkáme: „Ne, ne. Jsem si jist, že oba jsou stejně dobré.“ Vybereme si jeden, jen abychom zjistili, že je samotnou nevědomostí. Pak trpíme. Když si toto ovoce bereme, vzdalujeme se od Boha dál a dál. Ale kdybychom se modlili k Bohu, abychom si vybrali to správné, vzali bychom si to, které je moudrost.