Jak můžeme naléhavě potřebovat Boha a ve stejnou chvíli mít trpělivost?

Sri Chinmoy: Když se naléhavě snažíte ve svém životě cítit Boží Přítomnost, musíte cítit, jak upřímně to děláte, kolik čistoty mysli jste zapojili. Máte-li ve vaší mysli čistotu, když se naléhavě snažíte něčeho dosáhnout nebo se snažíte něco přestat dělat, pak bude uvnitř vás automaticky zasazeno semínko trpělivosti.

Upřímnost vašeho srdce a čistota vaší mysli vám dá dávku trpělivosti, kterou potřebujete. Když něco naléhavě potřebujete, a je-li k tomu potřeba trpělivost, vaše upřímnost a čistota vám automaticky řeknou, jestli to bude trvat deset dní, dvacet dní nebo dva měsíce. V té chvíli nemusíte používat slovo ‚trpělivost‘. Pokud je zapojena upřímnost, pokud je zapojena čistota, pak nemusíte mít obavy, i když to bude trvat dva roky, než přemůžete svůj problém.