Můžeš nám říct, jak můžeme přinést dolů světlo seshora nebo zevnitř.

Sri Chinmoy: Je to velmi jednoduché. Jen vzývejte světlo. Když se modlíte, modlete se k Bohu, ať zaplaví vaše tělo, vitálno, mysl a srdce světlem. Na tom není nic špatného. Je naprosto nezbytné modlit se k Nejvyššímu, aby zaplavil vaši vnitřní a vnější existenci světlem. Naši zřeci z upanišad se modlili k Bohu pro světlo, světlo, světlo. My také potřebujeme jen jednu věc: světlo, světlo, světlo. Chcete-li přinést dolů seshora světlo, odpověď je modlitba. Nebo můžete vzývat Boha Světlo, když meditujete.