Když použije Bůh své Světlo Spravedlnosti, jak můžeme být spíše vděční než nejistí?

Sri Chinmoy: Vždy řekněte: „Cokoliv Bůh dělá, je pro mé dobro. Pokud mi chce dát pohlavek, je to pro mé dobro. Pokud se chce na mě usmát a pohladit mě, je to všechno pro mé dobro. Chce-li mi požehnat, je to pro mé dobro. Chce-li mě kopnout, je to pro mé dobro.“ Když Bůh používá své Světlo Spravedlnosti, musíme říci, že je to pro naše dobro. Musíme říci: „Dělal jsem to tak dlouhou dobu špatně. Teď Bůh mrknutím oka zničil mé špatné chování, mé slabé stránky.“ Bůh čeká a čeká, aby nás změnil. Nakonec, když použije svou Spravedlnost, je to otázkou několika sekund. Ale kolik lidí je připraveno říci, že to, co udělal, je pro naše dobro? My říkáme: „Bůh je krutý. Proč mi nemohl dát ještě jednu šanci? Kdyby mi dal jen jednu šanci, tak bych špatné věci přestal dělat.“ Máme pocit, že si zasloužíme ještě jednu šanci, ale nepočítáme, kolik šancí nám Bůh již dal.