Řekl jsi, že všechno, co existuje, má duši. Jaké věci mají srdce? Například jsem si jist, že zvířata mají srdce, ale mají rostliny srdce? Mají kameny srdce?

Sri Chinmoy: Všechno musí mít srdce, protože duše sídlí uvnitř srdce. Zde je dřevěný stůl. Uvnitř něho je duše, ale duše nežije přímo uvnitř dřeva. Uvnitř dřeva je srdce a uvnitř srdce sídlí duše. Bez srdce duše nemůže dýchat. Vědomí duše může být všude, ale duše musí mít správné místo k životu, a tím místem je srdce.