Dr.Kuzněcov: Jeden skvělý člověk  — pan Roerich — cestoval kdysi po Indii a Tibetu. Když jsem navštívil jeho dům, visela na zdi fotografie jeho manželky. Byla to dcera jednoho slavného ruského generála. Žena, která se hluboce věnovala meditaci a měla velkou vnitřní sílu. Velice mne překvapilo, že na té fotografii měla kolem hlavy jakési světlo.

Sri Chinmoy: Tomu se říká aura.