Dr.Kuzněcov: Jaká je souvislost mezi vaší vnější silou a vaší vnitřní modlitbou a meditací?

Sri Chinmoy: Vědomě se modlím a medituji po mnoho, mnoho let, a to nejenom v tomto životě, činil jsem tak i v předchozích inkarnacích. Pro mě jsou předchozí inkarnace jako různé místnosti téhož domu. Pokaždé, když si vezmu lidskou inkarnaci, znám své minulé inkarnace neboli místnosti, kde jsem pobýval dříve. Modlím se a medituji celá staletí. Modlitbou a meditací těším jak Boha Stvořitele, tak i Boha stvoření. Pro mne se Bůh Stvořitel a Bůh stvoření, nebo můžeme říci vnitřní síla a vnější síla, staly jedním a tímtéž.

Když se modlíme a meditujeme, jdou vnitřní i vnější život společně, a uvnitř našich myšlenek a činů je vždy určitá síla. Nemůžeme oddělovat vnitřní a vnější. Tak jako nemůže být strom bez kořenů v zemi, i vnitřní síla a vnější síla musí jít ruku v ruce. Je-li v zemi semínko, za několik měsíců vyroste a stane se z něho rostlina. Rostlina také poroste a stane se z ní ohromný banyánový strom. Napřed jsem byl jako semínko v zemi. Potom se ze mě stala rostlina. A teď jsem jako strom.

Vraťme se však k vaší otázce — jakákoli vnitřní nebo vnější síla, kterou v mně vidíte, není ničím jiným než Božím Soucitem, který mne zaplavuje. Chceme-li, aby do našeho pokoje vstoupilo sluneční světlo, musíme mít dveře i okna otevřené dokořán. Stejným způsobem musíme mít otevřené i naše vnitřní dveře a okna. Potom do nás vstoupí síla nebo světlo Shůry. Pokud ovšem chceme, aby světlo zůstalo venku, můžeme tak učinit. U mě je to jako když božská síla slunce vstupuje do místnosti mého těla. Vnější síla, která je uvnitř mého těla, a vnitřní síla, která přichází Shůry, se staly jednou.