Dr.Kuzněcov: Existuje jedna legenda, která říká, že Šrí Rámakrišna měl spojení s Ruskem.

Sri Chinmoy: Taková legenda existuje a existuje i jeden velmi zvláštní obrázek Šrí Rámakrišny, který se vztahuje k Rusku. My máme tisíce a tisíce fotografií, protože žijeme na Západě. V chudém Bengálsku však Šrí Rámakrišna neměl mnoho fotografií. Jednou se ho zeptali: „Kde si vezmete svou příští inkarnaci?“ On jenom ukázal na jedno místo na mapě, a to místo bylo v Rusku. Vyfotografovali ho a ta fotografie se stala jednou z nejslavnějších duchovních fotografií. Vstoupil do svého nejvyššího vědomí a ukázal na určitou část světa, a tou bylo nepochybně Rusko.