Dr.Kuzněcov: Znám tuto legendu. Je to úžasná myšlenka. Pokud chápeme tuto myšlenku v obecném smyslu, dává nám naději na znovuzrození Ruska.

Sri Chinmoy: Rusko je jako květina, nádherná květina plná vůně. Po mnoho roků tato květina nebyla schopna nabídnout svou krásu a vůni kvůli zákonům, které vytvořil člověk. Někteří Rusové vytvořili zákony, které pocházely z mysli a nikoli ze srdce.

Rozhodně není pravda, že Rusové nevěřili v Boha a až teď v něj náhle začali věřit. Díky jistým lidem a politickým tlakům se síla mysli snažila ovládnout srdce. V té době nemohlo srdce, které představuje přímé spojení s Bohem, s Božským, vyjít na povrch. Síla srdce se na řadu let podřídila síle pochybnosti, podezřívavosti a síle zkázy, jež pocházejí z mysli.

Teď síla srdce opět vyšla na povrch a síla mysli, která je plná pochybností a jiných negativních sil, se podřídila. Na povrch vychází Rusko — květina, Rusko — duše. Teď, když je Rusko plně duchovně probuzené, získá celý svět ohromné požehnání a bude moci činit velmi, velmi rychlý pokrok.