Dr.Kuzněcov: Mám pocit, že Rusko trpělo více než jiné země světa. A přesto Rusko nebylo zemí, kde by se nevěřilo v Boha. Rusko bylo zemí, kde se vždy věřilo ve vyšší věci.

Sri Chinmoy: Plně s vámi souhlasím. Dělali bychom chybu, kdybychom se pokusili oddělit vyšší principy od Boha. Jak už jsme řekli, nelze od sebe oddělit Boha stvoření a Boha Stvořitele. Ve vašem ruském vědomí jste nepoužívali slovo „Bůh“. Věřili jste však ve vyšší principy, vyšší skutečnosti, vyšší světy v život vyšší než obyčejný. Není nutné používat slovo „Bůh“. Chtěli jste být lepšími lidskými bytostmi. Chtěli jste být dobří. Dobrota sama o sobě je Bohem. Chtěli jste vrůst do něčeho vyššího. Tato výška není nic jiného než Bůh.

V angličtině se používá slovo „Bůh“. V bengálštině se používá slovo „Bhagaban“. V ruštině používáte něco jiného. Nemůžeme však vlastnosti objektu oddělit od objektu samého. Dotknete se vody a cítíte její podstatu. Vstoupilo do vás vědomí vody. Nemusíte použít slovo „voda“. Jedna věc je mluvit o vodě a jiná je dotknout se jí a cítit její podstatu.

V Rusku jste chtěli zakusit Boha dotykem Božského vědomí. Laskavost, čistotu, prostotu, obětavost — všechny tyto vlastnosti Rusko má. Nejsou to snad Boží atributy? Nemůžeme oddělovat Boží atributy od Toho, jenž je ztělesňuje.

Dobré vlastnosti jsou jako vůně květiny. Květina nabízí svou vůni, která ztělesňuje laskavost, dobrotu, soucit a aspiraci. Jak byste mohl oddělit vůni od květiny? Můžete to nazývat květinou; můžete to nazývat vůní. Víme však, že vůně a květina musí jít jedna s druhou. Je-li květina, je i vůně. Je-li vůně, je i květina.