Část II

SCA 940-944. Následují výňatky z rozhovoru uveřejněném v listu Pravda, který se odehrál 10. června 1990 na Aspiration-Ground. Přítomni byli také dr. Felix Kuzněcov a jeho manželka

Zvedání světa Srdcem Jednoty

Sri Chinmoy nejprve zvedá reportérku nad hlavu v rámci svého programu „Zvedání světa Srdcem Jednoty“. Před zdvihem zpívá skupina zpěváků píseň „Lifting Up the World with a Oneness-Heart“.

Reportérka (stojí na plošině): To bylo, jako když se dostanete do ráje se zpívajícími anděly.

Sri Chinmoy (po prvním zvednutí): Rád bych vás zdvihnul ještě jednou. Vy jste naše sestra — přítelkyně ze Sovětského svazu — kdežto já jsem z Indie. Indie a Sovětský svaz jsou mimořádně, mimořádně dobří přátelé. Proto bych vás rád zvednul ještě jednou. Když jsem vás zdvihnul poprvé, nabídl jsem Sovětskému svazu svoji lásku a vděčnost. Když vás zdvihnu teď, nabídnu svoji lásku a vděčnost duši Indie. Kéž se duše Sovětského svazu a Indie navždy těší jedinečnému přátelství a věčné jednotě.

Reportérka (poté, co sestoupí z plošiny): Děkuji vám! Bylo to skvělé!