Jaké je vaše poselství světu a možná i mladým lidem naší země? Co je podstatou vašeho kréda?

Sri Chinmoy: Mé poselství je velice prosté. My všichni se musíme pokusit stát se lepšími občany světa. Řekněme, že v této chvíli jsme dobří — vy jste dobrá, on je dobrý, ona je dobrá. Přestože jsme však dobří, cítíme, že můžeme být lepší a nejlepší. Jak děláme pokrok, získáváme ve svém životě více radosti a uspokojení.

Našim cílem je mít v sobě míruplný pocit. Nejprve musíme dosáhnout míru v sobě samých, a teprve potom se můžeme pokusit nabídnout mír ostatním. Budu-li cítit, že jsem plný míru, nebudu na vás hledat chyby a nebudu se s vámi hádat. A pokud vy budete cítit, že jste plná míru, nebudete se hádat se mnou nebo s někým jiným. Jestliže tedy najdu mír sám v sobě a vy najdete mír sama v sobě, mír ve světě poroste jako květina, lístek po lístku. Každá země na světě je nádherným lístkem jednoty. Sovětský svaz je lístek. Indie je lístek. Amerika je lístek. Každý lístek musí přispět svou krásou a vůní květině jako celku. Jedině tehdy vytvoří tu nejkrásnější květinu jednoty, které si celý svět bude moci vážit a kterou bude obdivovat.

Mé poselství tedy zní, že každá země musí vynést na povrch své vnitřní poselství lásky a pocitu jednoty.