Reportérka: Jakými prostředky může člověk dosáhnout míru v mysli a míru ve světě? Pomocí meditace, dobrých skutků, nebo lepším způsobem života?

Sri Chinmoy: To záleží na člověku. Někteří lidé se snaží dosáhnout míru silou své modlitby a meditace, kdežto jiní se pokouší vytvořit mír silou své zasvěcené a obětavé služby, když pracují, aby ze světa udělali lepší místo pro život. Ještě jiní lidé mohou kombinovat oba přístupy — život modlitby a život služby.